גפני אבוקרט פאר איימצ'ט משרד עורכי דין ונוטריון לעייני חוזים, אזרחי, מסחרי ונדל"ן

ייפוי כוח מתמשך

כל אדם פוגש לפחות פעם בחייו את המושג “ייפוי כוח”, מדובר באחד מהמסמכים המשפטיים החשובים ביותר אשר מאפשר לאדם או עורך דין לבצע פעולות שנוגעות לכספיו, נכסיו או אפילו בריאותו עבור אדם. במקרה של ייפוי כוח מתמשך, מדובר במתן הסכמתו של אדם הממנה מי מקרוביו או עורך דינו לדאוג לענייניו במקרה שיאבד את כשירותו לקבל החלטות אשר נוגעות לחייו. מהסיבה הזו, לפני שאתם חותמים על ייפוי כוח מתמשך כלפי כל אדם, הנה כמה דברים שכדאי להכיר.

תוכן עניינים

מהו ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח הוא מסמך משפטי אשר מעניק הרשאה לאדם פרטי או עורך דין לבצע פעולות עבור אדם שמינה אותו לכך מול צדדים שלישיים. מדובר במסמך אשר מכשיר את מיופה הכוח לבצע פעולה או מספר פעולות הנוגעות לתחום מסוים. כך לדוגמה, אדם אשר מייפה את כוחו של עורך דינו לטובת ייצוג בבית משפט או ביצוע כל פעולה משפטית אחרת.

כאשר אנו מדברים על ייפוי כוח מתמשך, מדובר בהסכם שנערך ונחתם מראש המאפשר ביצוע פעולות כספיות, רכושיות, אישיות או בריאותיות עבור אדם שאינו כשיר לקבל החלטות על גופו או חייו בין אם בנסיבות בריאותיות ובין אם בנסיבות נפשיות. ייפוי הכוח המתמשך, מוגדר כמעין אפוטרופסות על בגיר שנעשית מרצונו ונועדה ליום שיאבד את כשירותו.

מתי יש צורך בייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך נועד כאמור למקרים של אובדן כשירות ולכן, כאשר אדם מגיע לגיל מבוגר בין אם נתגלתה לו מחלה שמביאה לירידה קוגניטיבית או שקיימת מוגבלות שכלית או נפשית אשר פוגעת משמעותית ביכולת קבלת החלטות ותפיסת המציאות, יכול אדם כאשר הוא צלול, לבחור מי ייטפל בענייניו כאשר לא יהיה כשיר לכך.

למה צריך לעשות ייפוי כוח מתמשך?

על מנת להבין את היתרונות של ייפוי הכוח המתמשך, חשוב להכיר את ההבדלים בינו לבין מצב של מינוי אופטרופוס. במקרה של אדם בגיר, אפוטרופוס, הוא אדם או תאגיד אשר ממונה על ענייניו של אחר שהוכרז על ידי בית המשפט כ”פסול דין” כלומר אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו האישיים. לאחר שהוכר כפסול דין, יחל הליך משפטי שנחשב למסורבל יחסית ויוביל לשלילה גורפת וכמעט בלתי הפיכה של סמכויותיו של האדם על ענייניו האישיים.

במקרה של ייפוי כוח מתמשך, האדם בוחר באופן צלול מי ימונה על חלקם או כל ענייניו ואף יכול לבחור במספר אנשים. ייפוי הכוח נערך כמסמך אשר בהמשך יוצג וייכנס לתוקף באופן קצר ופשוט יותר. באופן שמעניק עצמאות ושליטה לאדם עוד לפני הירידה בתפקודו.

מי רשאי לחתום על ייפוי כוח מתמשך?

לאור השלכותיו העתידיות של ייפוי הכוח המתמשך, המסמך מנוסח ונערך על ידי עורך דין שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי. לאחר שהמסמך מוכן, עורך הדין יזמן את הממונה ואת האדם או האנשים שעתידים להיות אחראים על ענייניו בעתיד לחתום על ייפוי הכוח המתמשך. לאחר החתימה יופקד המסמך באופן מקוון באתר האפוטרופוס הכללי.

שלבי ההליך - עריכת ייפוי כוח מתמשך

 • השלב הראשון בהליכים של ייפוי כוח מתמשך הוא כאשר האדם הממנה בוחר מרצונו החופשי, להחתים מיופה כוח אחד או יותר שייטפל בענייניו האישיים לאחר שיאבד את כשירותו.
 • פנייה לעורך דין אשר עבר הכשרה ייחודית והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך מסמכי ייפוי כוח מתמשכים.
 • בעת הפנייה לעורך הדין, יאשר הממנה כי הוא מבין את משמעות ההליך והשלכותיו הצפויות ושהסכמתו לעריכת המסמך ניתנה באופן חופשי ומרצון. כמו כן, במידה ויבחר, הוא רשאי לכלול הנחיות מקדימות טרם עריכת המסמך הסופי.
 • לאחר ניסוח ועריכת ייפוי הכוח, יגיע הממנה יחד עם מיופה כוחו לחתום על המסמך בנוכחות עורך הדין שלאחר מכן יגיש את המסמך באופן מקוון באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

מה המסמכים הנדרשים?

פרט למסמך שנערך ונחתם אצל עורך הדין ישנם מספר מסמכים נוספים שנדרש להגיש טרם הפעלת ייפוי הכוח והם:

 

 • נספח הנחיות מקדימות ככל שישנו שייסרק יחד עם טופס ייפוי הכוח.
 • טופס ויתור סודיות.
 • חוות דעת מומחה להוכחת כשירותו של הממנה ככל שיידרש.
 • אישורים רפואיים.
 • צילום תעודות זהות של הממנה ומיופה כוחו.
 • כל מסמך נוסף שירצה הממנה לצרף ורלוונטי לייפוי הכוח המתמשך.

אישור האפוטרופוס הכללי

עם קבלת המסמך המקורי מעורך הדין במערכות האפוטרופוס הכללי, תישלח הודעה לממנה עם העתק לעורך דינו בנוגע לאישורה או דחייתה של בקשת ההפקדה או שיתבקש להשלים מסמכים כתנאי לאישורה של הבקשה. משך הטיפול בה, יהיה עד 21 ימים.

לאחר אישור ההפקדה ועד לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף, תישלח תזכורת אחת לשלוש שנים לממנה על מנת לוודא שהבקשה וזהות מיופה הכוח נשארת ללא שינוי. במידה וירצה לשנות את זהות מיופה הכוח, יגיש בקשה נוספת לאפוטרופוס הכללי באמצעות עורך דינו.

איפה מפקידים ייפוי כוח מתמשך?

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך תעשה באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי באמצעות עורך דין שהוסמך והוכשר לכך. לאחר קבלת המסמכים הרלוונטיים ואישורם, יופקד ייפוי הכוח במרשם אשר מנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי לאחר הטבעת החותמת ההפקדה ואישורה.

פעולות שלא ניתן לבצע באמצעות ייפוי כוח מתמשך

על אף שייפוי כוח מתמשך מעניק סמכות רחבה על ביצוע פעולות בתחומי החיים של הממנה, יישנן פעולות שלא ניתן לבצע גם אם הוגדרו במסגרת ייפוי הכוח ביניהן:

 • מסירת קטין לאימוץ.
 • גט וגירושין.
 • המרת דת.
 • השתתפות בבחירות.
 • שינוי מוטבים בקופת גמל.
 • הענקת מתנה שסכומה עולה על 100,000 ש”ח או כל סכום שהוגדר בייפוי הכוח.

 

שימו לב שישנן פעולות נוספות שלא ניתן לבצע או שניתן לבצען בכפוף לאישור בית המשפט. לכן, טרם ביצוע פעולות נוספות רצוי להתייעץ עם עורך דין על מנת להכיר את הליכי האישור השונים והמגבלות החלות על פעולות אלו.

כיצד ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף?

ייפוי הכוח ייכנס לתוקף כאשר מצבו של הממנה התדרדר עד כדי אובדן היכולת להבין בענייניו הכספיים, הבריאותיים או האישיים ולקבל החלטות בעניינן או במועד שהוסכם מראש על ידי הממנה. לאחר החתימה וההפקדה של המסמך ייפוי הכוח המקורי תתקבל הודעה על תקינותו או אי תקינותו. ככל שתידרש השלמת מסמכים הם יושלמו ולבסוף עם אישורו של המסמך הוא ייחתם דיגיטלית ויאוחסן במרשם של האפוטרופוס הכללי.

כאשר הממנה אינו כשיר יותר, ישנם מספר דברים שתדרשו לעשות על מנת שייפוי הכוח ייכנס לתוקף:

 1. מילוי וחתימת הצהרה על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח ושליחתה לאפוטרופוס הכללי באופן מקוון.
 2. במידה ומיופה הכוח לא הגדיר את אופן ביצוע הפעולות מרחוק, הוא יידרש להגיע למשרד האפוטרופוס הכללי במחוז השיפוט הרלוונטי ולהגיש את טופס ההצהרה באופן פיזי. במידה וישנם מספר מיופי כוח ידרשו להגיע כולם.
 3. לאחר הגשת ההצהרה, ייבדקו המסמכים ויופק למיופה הכוח מסמך המאשר את כניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף.

אילו נושאים כדאי לכסות במסגרת אישור ייפוי כוח?

ייפוי כוח מתמשך נחלק למספר נושאי יסוד שלצידם יכול הממנה להכניס הנחיות נוספות בנושאים אלו והם:

עניינים רפואיים: ניתוחים, טיפולים רפואיים דחופים וכן העברה לבית אבות או שכירת שירותיו של מטפל סיעודי בהתאם ליכולות התפקודיות הבסיסיות של הממנה. בהקשר זה, ניתן גם לבצע ייפוי כוח מתמשך ייעודי לנושאים רפואיים אותו יכול לערוך כל עורך דין ולא רק מי שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי. כמו כן, גם אנשי מקצוע נוספים דוגמת רופאים ופסיכולוגים יכולים לערוך זאת באמצעות מילוי טופס מיוחד.

ענייני רכוש: הסדרת פעולות כספיות או פעולות בנכסים בבעלותו של הממנה לרבות ניהול השקעות וקופות גמל, ניהול חשבון הבנק, מימוש זכויות כספיות וכן ניהול נכסים פיננסיים ונדל”ניים של הממנה. שימו לב שישנן פעולות רכוש שלא ניתן לבצע גם אם הוגדרתם כמיופי הכוח של הממנה.

עניינים אישיים: הסדרת ענייניו האישיים של הממנה לרבות נושאי רווחה אישית, טיפול בצרכים יום יומיים והסדרת מגורים בין אם בביתו ובין אם במוסד סיעודי במידת הצורך. שימו לב שייפויי כוח המסדירים את התחום האיישי עשויים לכלול גם ייפוי כוח רפואי אולם ניתן לבצע הפרדה בין השניים.

כדי לדעת שניתן לערוך גם מסמך ייפוי כוח מתמשך כללי אשר מרכז את כלל העניינים עליהם יופקד מיופה הכוח.

האם ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך?

התשובה היא כן. ביכולתו של הממנה לבטל את ייפוי הכוח המתמשך טרם כניסתו לתוקף וגם לאחריו והודעתו מספיקה לכך. כמו כן, גם משפחתו וחבריו של הממנה רשאים לפנות לבית בבקשה לביטול ייפוי הכוח.

כאשר הביטול נעשה על ידי הממנה עצמו, הוא יודיע על כך למיופה הכוח. וימסור הודעה בדבר הביטול לאפוטרופוס הכללי במחוזו באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט הממשלתי או במסירה פיזית במשרדי האפוטרופוס הכללי באזור מגוריו. לאחר מסירת ההודעה, ייכנס ביטול ייפוי הכוח המתמשך לתוקף.

כמו כן, בסמכותו של בית המשפט להורות על ביטול ייפוי כוח מתמשך במספר מקרים ביניהם ייפוי כוח שניתן במרמה או תחת הפעלת לחץ, הפעלת סמכויות לקוי על ידי מיופה הכוח באופן שהסב לממנה פגיעה של ממש או במקרים בהם התרשם בית המשפט כי יש צורך במינוי אפוטרופוס. לרוב, בית המשפט אינו מבטל את ייפוי הכוח וולונטרית ונדרשת פנייה של אדם חיצוני דוגמת משפחתו או ידידיו של הממנה.

שימו לב כי במקרים בהם הוגשה בקשה לבית המשפט לביטול ייפוי הכוח, תינתן למיופה הכוח הזדמנות להביא את טענותיו טרם תתקבל ההחלטה בעניינו. במקרים בהם הביטול מגיע לאחר שבית המשפט סבר כי הממנה זקוק לאפוטרופוס, רשאי לעשות כן.

האם יש תוקף לייפוי כוח מתמשך?

כן ולא. תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך תלוי במידה רבה בהחלטתו של הממנה אולם במקרים של ביטול ייפוי הכוח ייתכן כי הדבר ייעשה גם על ידי בית המשפט. ביכולתו לכלול בהסכם הוראות לפקיעתו של ייפוי הכוח או להורות על תוקף קבוע של 5 שנים מיום עריכת המסמך. אולם, משלא נקבע מועד פקיעה על ידי הממנה או במידה ולא נתקבלה בקשת ביטול על ידי בית המשפט או הממנה עצמו, ייפוי הכוח המתמשך ימשיך להיות בתוקף.

מתי כדאי לקחת עורך דין לייפוי כוח מתמשך?

כאשר מדובר בטיפול בענייניו האישיים של אדם קרוב לפני שיחולו בו שינויים שימנעו ממנו לקבל החלטות בענייניו, חשוב לפנות לעורך דין שהוכשר לבצע הליכים של ייפויי כוח מתמשכים. פרט להליך עצמו, עשויים להיות הליכים נלווים שיצריכו פנייה לבית המשפט בעיקר כאשר מדובר בביטול ייפוי כוח מתמשך. לכן, מומלץ לאדם המעוניין למנות מיופי כוח לפנות לעורך דין כבר בשלב הראשוני על מנת להכיר את ההליך והשלכותיו.

למידע נוסף ויצירת קשר השאירו פרטים

Call Now Button דילוג לתוכן