גפני אבוקרט פאר איימצ'ט משרד עורכי דין ונוטריון לעייני חוזים, אזרחי, מסחרי ונדל"ן

תביעה כספית בסדר דין מהיר

הבירוקרטיה המסועפת והעומס על בתי המשפט בישראל, הביא את המחוקק לקביעת תיקון בתקנות סדר היום האזרחי (2018), ולקבוע הליך משפטי מזורז לתביעות כספיות בהיקף מוגבל, בסך עד 75,000 ₪, במסגרת תביעה כספית בסדר דין מהיר. הליך זה כולל הקלות בירוקרטיות וחבויות להתנהלות משפטית מהירה החלה על בתי המשפט, ונועד לסייע לתובעים ונתבעים בהליכים הללו, בניהול הליך משפטי מהיר ויוכרע בתוך לא יאוחר משישה חודשים מיום הגשת התביעה.

כיצד מגישים תביעה בסדר דין מהיר

הגשת תביעה בסדר דין מהיר מיועדת לתביעות אזרחיות, ואינה כלי המיועד לתביעות ייצוגיות או תביעות נזיקי גוף לנפגעי תאונות דרכים.

הגשת תביעה כספית בדיון מהיר מתאימה לניהול סכסוכים כספיים בין אזרחים, עסקים וארגונים, בהיקף שלא יעלה על הסכום הקבוע בחוק, ועשוי להשתנות מעת לעת.

אופן הגשת התביעה:

התביעה תוגש על ידי התובע, או עורך דין מייצג מטעמו, באמצעות כתב תביעה מפורט הכולל את פרטי הנתבע המלאים, פרטי התובע, תיאור אופי התביעה, מהותה, הדין עליו היא מתבססת, סכום התביעה שלא יעלה על הסכום הקבוע לסוג זה של תביעה כספית, אסמכתאות ותצהירים.

 

הסבר על תביעה בסדר דין מהיר

תביעה בסדר דין מהיר מיועדת לניהול מזורז, וההליך האמור אינו מותיר מקום לניהול הוכחות מתמשך, ואינה כוללת שלב גילוי מסמכים, מה שמחייב הגשת המסמכים נלווים, תצהירים וחוות דעת, כמו גם ערכם כרכיב חשוב במיוחד ולמכריע על סיכויי התביעה. יש להגיש לצד כתב התביעה אסמכתא לכל טענה המפורטת בה, דוגמת:

  • קבלות וחשבוניות רכישה בתביעה כנגד עסק/ארגון, ובטענה לאי מתן תמורה/איכות התמורה.
  • הסכם/חוזה אשר נערך בין הצדדים והתביעה טוענת לאי עמידה בתנאיו.
  • תצהירי עדים- תצהירים חתומים ומפורטים על ידי עדים לאירוע שהוביל לתביעה.
  • תיעוד התכתבות והתנהלות כתובה בין הצדדים: מייל, הודעות ווטצאפ או כל פלטפורמת התקשרות אחרת.
  • חוות דעת מומחה- בכל טענה על פגם בשירות הניתן על ידי גורם מקצועי יש לצרף חוות דעת מומחה התומכת בטענת התובע ומבוססת על חוות דעת מקצועית.
  • תצהיר חתום על ידי התובע כי כל המידע והמסמכים שהוגשו במסגרת תביעה לבדר דין מהיר זו, הנם אמת.
  • תצהיר אימות חתום על ידי עורך דין.

בשונה מהליכים משפטיים אחרים, במסגרת הליך מקוצר זה, לא ניתן לבצע תיקון לכתב התביעה לאחר הגשתו, או לצרף מסמכים שלא היוו חלק מן התביעה המקורית, ועל כן חשוב במיוחד להיוועץ בעורך דין ולהסתייע בו בניסוח התביעה והאסמכתאות המצורפות.

סמכות השיפוט- באיזה בית משפט תערך תביעה כספית בסדר דין מהיר

תביעות כספיות בסדר דין מהיר ינוהלו ויוכרעו במסגרת בית משפט השלום. עם הגשת התביעה וקבלת הזימון הראשוני לדיון מקדים, חובתו של התובע היא להעביר לידי הנתבע את כלל המידע האמור: מסמכי התביעה ורשימת המסמכים המצורפים, וכן את הזימון לדין.

חובת בית המשפט לקיום דיון ראשון בהליך- לוח זמנים

בית משפט השלום שאליו הוגשה תביעה כספית בסדר דין מהיר, ינהל את ההליך בשלבים ותחת טווח הזמן האמור: מתן אפשרות לנתבע להגשת כתב הגנה בתקופה בת 45 ימים מיום קבלת מסמכי התביעה. במסגרת זמן זו הנתבע יוכל להגיש בקשה להעברת האחריות בתביעה לצד ג’, ו/או להגיש תביעת נגד כנגד התובע ובתנאי שזו נוגעת בעילת התביעה המקורית.

דיון מקדמי בתביעה ייקבע על ידי בית המשפט למועד שלא יהיה מאוחר מ-30 ימים מיום הגשת כתב ההגנה, ומחייב את נוכחות שני הצדדים. לאחר דיון זה יגישו שני הצדדים תצהירי עדות הנוגעים לדיון כפי שהתקיים אל מול סמכות שיפוטית, שופט בית משפט שלום או רשם. הדיון בהליך ייקבע לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, ויתקיים במשך יום אחד בלבד. בדיון זה יורשו הצדדים לשטוח את טענותיהם, ולשאת דברי סיכום בעל פה.

הכרעה ושליחת פסק דין לצדדים

בית המשפט יקבע את הכרעתו ויספק הודעה בכתב לשני הצדדים בתוך עד 14 ימים ממועד הדיון בהליך.

האם ניתן לערער על פסק דין שנקבע בסדר דין מהיר

ערעור על פסק דין שניתן בסדר דין מהיר אינו בבחינת זכות מוקנית, והמבקש לערער יזדקק לאישור הערכאה המשפטית בית משפט ארצי, וכפוף להחלטתו. את הבקשה להליך ערעור יש להגיש לא יאוחר מ-15 יום ממועד קבלת פסק הדין. בקשה מסוג זה מחייבת יסוד משפטי מבוסס לאי עשיית צדק בהליך המשפטי כפי שהתקיים.

משרד עורכי הדין גפני, אבוקרט, פאר & איימצ’ט, מסייע ומלווה לקוחות רבים בהליכי תביעה מקוצרים ויעילים, בייעוץ ובדיקות היתכנות, ניסוח כתבי תביעה וייצוג, אימות מסמכים, ליווי נתבעים וניסוח כתבי הגנה, גישור וחתירה לפשרה, בליווי צוות מקצועי ומנוסה, עורכי דין מומחים ומיומנים בעלי ניסיון רב בייצוג מול כל הערכאות המשפטיות ותוך ראיית האינטרס והזכויות של הלקוח והגנה עליהם.

למידע נוסף ויצירת קשר השאירו פרטים

Call Now Button דילוג לתוכן