גפני אבוקרט פאר איימצ'ט משרד עורכי דין ונוטריון לעייני חוזים, אזרחי, מסחרי ונדל"ן

עורך דין פירוק חברות

פירוק חברות הוא הליך בעל משמעויות רבות, כלכליות ואחרות, העוסק במימוש נכסי החברה, השבת חובותיה, סיום הפעילות העסקית בפועל ואל מול רשם החברות בישראל. פירוק חברה יכול להתבצע במספר אופנים ומסלולים, ביוזמת בעלי המניות, ביוזמת נושים או ביוזמת עובדי החברה.
עורך דין פירוק חברות הוא עורך דין בתחום האזרחי-מסחרי, העוסק בדיני חברות וחוזים, ומסייע לבעלי מניות בחברות בתכנון, בחירת מסלול הפירוק ועד לסגירתה בפועל, תוך מיצוי האפשרויות הקיימות בחוק להגנה על לקוחותיו מפני חבויות, סנקציות כלכליות או אישיות ויציאה לדרך חדשה.

מה תפקידו של עורך דין פירוק חברות?

ליווי עורך דין אשר מתמחה בהליך פירוק חברות חשוב במיוחד, הן להנעה וקידום של תהליך יעיל ומהיר ככל הניתן, והן בהגנה על בעלי החברה, במיצוי נכסי החברה ככל הניתן לטובתם, ובהימנעות מהטלת חבות כספית שעשויה להיגרר לשנים ארוכות לאחר הסגירה בפועל.
עורך דין פירוק חברות יביא שליטה מלאה ברגולציות משפטיות, הבנת מעמדה המשפטי של החברה ביחס למעמד בעלי המניות, היכרות מעמיקה עם חקיקה ופסיקה רלוונטית, ויכולת לנווט את המורכבויות הקיימות, מצב החברה, חבויות ונושים, שווי החברה, היקף ההון והנכסים שברשותה, לפתרונות פירוק וסגירה במסלול המתאים ותוך הגנה והפרדה בין חבויות החברה לבעלי המניות.

הסכם בעלי מניות

בין תפקידי עורך הדין בתהליך:

 • מיפוי נתוני החברה, סוג החברה ומעמדה.
 • זיהוי האינטרס לפירוק והעומדים מאחוריו.
 • ניתוח השלכות הפירוק בערוצים השונים.
 • המלצה על תכנית פעולה, סוג הפירוק (פירוק חברה מרצון בהליך מזורז, פירוק חברה בצו בית משפט, חדלות פירעון) והצפת שלבי ומשמעויות ההליך.
 • ניהול סכסוך אל מול נושים, עובדים ובעלי אינטרס אחר בחברה.
 • ליווי ההליך בהיבטים משפטיים ובירוקרטיים: הגשת בקשת הפירוק, כינוס אספת דירקטורים, הגשת תצהירים לרשם החברות ולבית המשפט על פי צורך, הקפאת סנקציות כנגד בעלי מניות, השגת שליטה בהליך באמצעות מינוי מפרק דירקטור, ייצוג משפטי.
 • ייעוץ והכוונה לאורך התהליך, למניעת פעולות שעשויות להיתפס כחוסר תום לב ולעמוד לחובת בעלי המניות.
 • סיום ההליך, סגירת החברה ותיעוד הפירוק ברשם החברות, קבלת הפטר מחבויות ומתן אפשרות לבעלי החברה להמשך קיום פעילות עסקית עתידית ללא מגבלות.

שלבי טיפול בפירוק חברה

כאשר פירוק החברה מתבצע ביוזמת בעלי המניות מדובר בהליך פירוק חברה מרצון. פירוק זה מתבצע במספר שלבים:

 1. חתימת הדירקטורים על תצהיר כושר פירעון- הצהרה רשמית החתומה על ידי כלל הדירקטורים בחברה ועל ידי דירקטוריון, במסגרתה מצהירים בעלי המניות כי בדקו לעומק את מצבה הפיננסי של החברה, וביכולתם לפרוע את כל חובותיה בתוך לא יאוחר מ-12 חודשים.
 2. כינוס אסיפה כללית הכוללת את כל בעלי המניות, בה יצביעו על פירוק החברה טעל מינוי נאמן לניהול התהליך.
 3. הכנת דו”ח מפורט הכולל את פירוט נכסי החברה, חבויותיה, ותכנית הפירעון והפירוק, שיגובש על ידי הנאמן, ויוצג בפני בעלי המניות בכינוס אסיפה נוספת. עם אישור ההליך יבוצע דיווח לרשם החברות, פרסום ברשומות כחוק לטובת הציבור ותשלום אגרות כנדרש.
 4. הסדרת כל חובות החברה על פי התכנית וההתחייבות, העברת אסמכתאות לרשם החברות בגין סילוק כל החובות של החברה, תשלום אגרות או הגשת בקשת פטור מאגרה בהתאם למועד סיום פעילות החברה בפועל.

סיוע עורך דין פירוק חברות בהליך

ליווי וייצוג של עורך דין בפירוק חברות יסייע לבעלי המניות בכל שלבי ההליך, כינוס וניהול אסיפות ומתן מענה לבעלי המניות בנוגע לתהליך הצפוי, לשלבים הנדרשים לביצוע, לאחריות אישית ומשפטית החלה עליהם, לקביעת אופן התנהלות ופעילות במסגרת התהליך, כתיבה והגשת בקשות ותצהירים בצורה מפורטת מדויקת ועל פי דרישות החוק והרשויות, מיצוי פטור מאגרות על פי זכאות, קידום ההליך והימנעות מטעויות בתום לב שעשויות להיות כרוכות בעלויות כבדות.

מי רשאי להגיש בקשה לפירוק חברה ומה הם סוגי הפירוק?

בקשה לפירוק חברה יכולה להיות מוגשת על ידי מספר גורמים:

 • בעלי המניות בתהליך פירוק חברה מרצון.
 • נושי החברה- בקשה לפירוק החברה ואף להחלטה על חדלות פירעון על ידי גורמים להם חייבת החברה כסף, ובאמצעות ההליך הם מבקשים לממש את החוב מנכסי החברה, ולמנוע סילוק והעברת כספים ונכסים לגורמים אחרים.
 • עובדי החברה אשר סובלים מהלנת שכר ומבקשים להבטיח את שכרם באמצעות הליך זה, הנותן העדפה לעובדים בעת מימוש נכסי החברה.
  בקשה לסגירת חברה על ידי שני האחרונים במידה ותאושר תוביל להליך פירוק על ידי בית המשפט, ובמידה של אי יכולת החברה לפריעת חובותיה אף להליך חדלות פירעון (מוכר גם כפשיטת רגל).


בקשה לסגירת חברה על ידי שני האחרונים במידה ותאושר תוביל להליך פירוק על ידי בית המשפט, ובמידה של אי יכולת החברה לפריעת חובותיה אף להליך חדלות פירעון (מוכר גם כפשיטת רגל).

סיכונים בפירוק חברה

עמידה אל מול תביעות נושים, בקשות גורמים חיצוניים לפירוק ואך הגשת בקשת פירוק נמהרת ללא בחינת אופי ונתוני החברה, עשויה לטמון בחובה סיכונים דוגמת:

 • ביטול הפרדת הישויות בין החברה לבעלי המניות והכלת חובות החברה עליהם.
 • אי הגעה להסכמות עם נושים, מימוש נכסים שאינו מספק לכיסוי חובות ופניה לנכסים אישיים של בעלי המניות.
 • הטלת סנקציות ומגבלות אישיות על בעלי המניות: הגבלת חשבונות, צו עיכוב יציאה מן הארץ, עיקולי רכוש וחשבונות.
 • תביעות אישיות בגין ביצוע פעולות בחוסר תום לב במטרה להסתיר הון, רכוש ונכסים, ו/או נטילת אשראי והלוואות ללא יכולת כיסוי ביודעין.


במטרה להימנע מכל הללו ולאפשר לבעלי החברה את סגירתה כחוק, בצורה חוקית, נקיה מטעויות המגינה על זכויות בעלי המניות.

משרד עורכי דין ונוטריון – גפני, אבוקרט, פאר & איימצ’ט, מביא ניסיון רב, צוות עורכי דין ראשונים בתחומם והיכרות מעמיקה עם דיני החוזים והחברות, מוסדות וגופים דוגמת רשם החברות והיחידות המשפטיות העוסקות בנושא, שליטה מלאה באפשרויות העומדות לרשות בעלי המניות בכל סוגי החברות והמורכבויות, תוך חתירה לקידום האינטרסים של לקוחותינו, ושמירה על התנהלות שקופה וערכית.

למידע נוסף ויצירת קשר השאירו פרטים

Call Now Button דילוג לתוכן