גפני אבוקרט פאר איימצ'ט משרד עורכי דין ונוטריון לעייני חוזים, אזרחי, מסחרי ונדל"ן

עורך דין לעינייני צוואות וירושות

משרד עורכי דין ונוטריון – גפני, אבוקרט, פאר & איימצ’ט- פירמה מובילה המעניקה שירותים משפטיים בתחום דיני המשפחה, ובדגש על צוואות וירושות- שירותי כתיבת צוואות ומתן תוקף נוטריוני, הגנה על צוואה, התנגדות לצוואה, ניהול סכסוכי ירושה, ייעוץ מקצועי, ליווי וייצוג משפטי על פי צורך.

כתיבת צוואה היא פעולה אשר מיועדת להגן על רצונו של אדם, בימים בהם לא יהיה נוכח בכדי להביע את רצונו בעצמו. רצונות אלו נוגעים בעיקרם להסדרת רכושו והונו של המצווה, אולם עשויים להביא לידי ביטוי גם שאיפות הנוגעות להתנהלות היורשים, הבעת הוקרה, חיבה ואהבה, שיקוף של בקשות וציפיות והצבת תנאים ליורשים.

מדוע חשוב לערוך צוואה בליווי עורך דין מומחה בתחום?

ליווי של עורך דין צוואות וירושות בהליך עריכת צוואה, הוא חשוב במיוחד הן לצורך שיקוף אמיתי, נרחב וברור של רצון המצווה, והן למתן תוקף וחוזקה לצוואה, מה שימנע בעתיד ניסיונות לפרשנות אישית, ערעור על תוקף הצוואה, חלקה ככולה, וקיום סכסוכי ירושה וסכסוכים משפחתיים מרים.

הצוואה ומטרתה

עורך דין צוואות וירושות

צוואה היא הבעת רצונו של אדם הנוגעת לחלוקת עזבונו לאחר מותו, כאשר החוק מכיר ברצונו של אדם להעברת הונו ונכסיו כרצונו, ללא כל מחויבות או השפעה חיצונית. ככל שצוואה תביע בצורה נהירה וברורה יותר את רצון המצווה, וללא קשר לאופי אותו רצון ולתוכן הצוואה, גדל הסיכוי למימושה על פי רצונו. רשאי אדם לקבוע כל אדם אחר, בכל מערכת יחסים שהיא או ללא קיום מערכת יחסים כזאת, לרבות גופים דוגמת: עמותות, תאגידים, רשויות המדינה- כיורשי עזבונו באמצעות כתיבת צוואה. ללא קיום צוואה יחולק עזבונו של נפטר בהתאם להנחיות החוק, הרואה בבני משפחתו: בן/בת זוג וילדים כיורשים, ובמידה ואין כאלה בבחינת בני המשפחה הקיימים על פי קרבה.

תפקידו של עורך דין צוואות וירושות סעת עריכת צוואה

 • בחינת הנכסים, ההון האישי, החפצים ורכוש המצווה במטרה לתכנן את החלוקה באופן המביא בחשבון את כלל העיזבון שצפוי המצווה להותיר אחריו.
 • התייחסות למורכבויות ולשינויים שעשויים להתרחש בטווח הזמן שבין כתיבת הצוואה ועד למות המצווה, דוגמת: שינויים משפחתיים הנוגעים ליורשים ולמערכת היחסים שלהם אל מול המצווה, גירושין, נישואין, הולדת ילדים, פטירת יורש, אירועים רפואיים ואחרים.
 • התייחסות לרכוש בעל ערך ריגשי , וחלוקתו באופן שיבהיר את רצון המצווה, ויאפשר שימור של רכוש זה כמזכרת, מבלי שתתקיים חובה למכירתו במטרה לחלק את ערכו בין היורשים.
 • העברת מסרים ושיקוף רצון המצווה באופן שאינו מחייב, אולם יילקח בחשבון במקרה הצורך, דוגמת: הורה לילדים צעירים המשקף את רצונו בנוגע לטיפול בילדים, במידה ויסתלק מן העולם בטרם בגרותם. הנחיה כזאת אינה מחייבת ותדרוש את הסכמת האדם שיתבקש לטפל בילדים, אולם במידה וקיימת היתכנות תילקח בחשבון בפני הרשויות בעת קבלת ההחלטות.
 • הגנה על היורשים באמצעות התניות מחייבות, דוגמת: ירושת הון או נכס נדל”ן בכפוף להסכם ממון אל מול בן/בת הזוג.
 • מתן תוקף חוקי לצוואה כמסמך מחייב המשקף את רצון המצווה, בעל חוזקה משפטית וחוקית, המגביל עד חוסם לחלוטין את היכולת לערער עליו.

סוגי צוואות

כאשר אדם נפטר מן העולם, ועזבונו עומד בפני חלוקה, יבחן המחוקק את רצונו, באמצעות האופן בו ציווה את רכושו, כאשר החוק מכיר במספר סוגי צוואות:

 1. צוואה בכתב יד– צוואה בכתב היא מסמך שערך המצווה בעצמו, בכתב ידו, ובנוסח העולה על דעתו, ובו פירט את אופן חלוקת הרכוש וההון שהיו ברשותו בחייו. צוואה כזאת תהה קבילה בפני בית המשפט, אולם עשויה לכלול חוסר וחורים רבים הנובעים מחוסר ידע וניתנת בקלות לערעור.
 2. צוואה בפני עדים– צוואה בפני עדים היא צוואה עצמאית שעורך המצווה, מתאר בה את רצונו בכל הנוגע לחלוקת רכושו והונו, בדומה לצוואה בכתב יד. בשונה מצוואה בכתב יד, צוואה זו ניתן להדפיס, ובתנאי שתכלול את התאריך בו נכתבה או עודכנה ותהה חתומה בחתימתו, ונדרשת להיחתם על ידי שני עדים. אותם עדים יכולים להיות מקורבים למצווה בכל דרך או שלא, ובתנאי שלא יהיו נהנים בצוואה במישרין או בעקיפין. חתימתם באה להעיד כי המצווה חתם בנוכחותם על כתב הצוואה, ללא כורח או לחץ מטעם כל גורם, במצב בריאותי ונפשי תקין ועל דעתו בלבד. צוואה כזאת תזכה לחזקה נוספת על פני צוואה בכתב יד, אולם אף היא חסרה את הידע והכלים המשפטיים, עשויה להותיר חורים ושאלות פתוחות, ולהביא לערעור על נכונותה.
 3. צוואה בפני רשות– צוואה בפני רשות היא צוואה שנערכה בפני גורם מורשה: עורך דין נוטריון, רשם בית משפט, שופט, אב בית דין, או הרשם לענייני ירושות. המוריש יעלה את רצונו המפורט בפני גורם מטעם הרשות האמורה, וזה יעלה את הדברים על הכתב בצורה ברורה ומפורטת ככל הניתן, ויחתום כי זהו רצון המצווה כפי שהובא לפניו.
 4. צוואה בעל פה– צוואה בעל פה היא צוואה נדירה יותר, ומיועדת למקרים בהם אדם אשר לא ערך כתב צוואה בחייו, מצוי במצב מסכן חיים או על ערש דווי, ומבקש להביע את רצונו באשר לאופן חלוקת עזבונו. במקרה כזה המצווה יביע את רצונו בפני שני עדים אשר אינם נהנים בצוואה, ואלו יעלו את הדברים על הכתב, יחתמו כי אלה הדברים שהביע בפניהם המצווה ומשקפים את רצונו, ויפקידו את זיכרון הדברים אל מול רשם העמותות. צוואה זו תהה תקפה לשלושים ימים בלבד, במידה והמצווה יישאר בחיים לאחר התקופה האמורה- יבוטל תוקפה.

מתי חשוב לערוך צוואה

עריכת צוואה מומלצת לכל אדם בוגר אשר החל בצבירת נכסים בחייו, ובוודאי לבעל משפחה והורה לילדים. פטירה בשיבה טובה היא יעד נכסף, אולם החיים עשויים להוליד אירועים לא צפויים, ותכנון מוקדם עשוי להיות כלי בידיו של אדם המבקש לדאוג למשפחתו וליקיריו.

עריכת צוואה מומלצת אף יותר בנסיבות מורכבות, דוגמת:

 • הליכי גירושין– במטרה להסדיר את זכויות הילדים ולמנוע מחלוקה על בסיס רישום פורמלי בלבד.
 • מערכת יחסים זוגית משמעותית העשויה להחשיב את בן/בת הזוג כידועים בציבור ולהטיל ספק בנוגע לזכויות השיתוף.
 • מערכת יחסים חד מינית אשר אינה מוכרת על ידי הרשויות כמסגרת נישואין.
 • קיום ילדים מיותר מבן/בת זוג אחד/ת, קיום ילדים לא ביולוגיים המצויים בקשרי משפחה ומערכת יחסים הניתנים לפרשנות דוגמת: ילדי אומנה, ילדים של בן/בת הזוג מנישואים קודמים.
 • קיום יורש חוקי בעל מוגבלות נפשית או פיזית, וצורך להבטיח את זכויותיו.
 • קיום רכוש והון הכוללים מורכבויות ומגבלות מימוש דוגמת: עסקים בשיתוף, קרנות נאמנות וקרנות הון, נכסי נדל”ן המצויים תחת חוזים מחייבים וכדומה.

ללא מתן מענה והבהרת רצון המצווה לכל הסוגיות האמורות ואחרות, באמצעות כתיבת צוואה, יעמוד עזבונו של אדם לחלוקה על פי חוק הירושה.

מהי ירושה ומי זכאי לרשת

ירושה מתייחסת לחלוקת העיזבון של נפטר ומתקיימת על פי צוואה כתובה שאושרה על ידי רשם הירושות באמצעות צו ירושה, או בחלוקה על פי חוק ללא צוואה כתובה. כתיבת צוואה מאפשרת להוריש עיזבון קיים לכל אדם או גוף, ללא תלות בקשר משפחתי או אחר, לרבות בעלי עבר פלילי, אסירים, גופים ועמותות ואף המדינה עצמה.

אדם המורשע במעורבות במות המצווה לא יהיה זכאי לרשת אותו, גם בעת קיום צוואה חוקית בה הוא ממוען כנהנה בצוואה.

דיני ירושה ללא צוואה קובעים את סדר היורשים ואופן החלוקה:

 • אדם נשוי/ ידוע בציבור והורה לילדים- חלוקת מחצית מן העיזבון לבן/בת הזוג ויתרת העיזבון בחלוקה שווה בין ילדיו.
 • אדם נשוי/ידוע בציבור שאינו הורה לילדים- עזבונו יחולק בין בן/בת הזוג לביו הורים, אחים ואחיות.
 • אדם שאינו בעל משפחה וזוגיות- עזבונו יחולק בין הוריו, אחיו ואחיותיו.

בהיעדר קשר משפחתי מבין הקשרים האמורים ייבחנו קשרים משפחתיים אחרים בהתאם לרמת הקרבה והוכחת קשר: דודים, אחיינים וקשרים אחרים.

תחומי עיסוק צוואות וירושות

תחום צוואות וירושות טומן בחובו סוגיות רבות, ומסתמך על תיעוד רצון המצווה בחייו, ללא כל יכולת לקבלת הבהרות בבוא הזמן לחלוקת העיזבון. עורך דין צוואות וירושות הוא עורך דין המביא התמחות, ידע נרחב והיכרות עם סוגיות רבות, לצד החוק והפסיקה.

בין תחומי העיסוק של עורך דין מומחה לצוואות וירושות:

 • הגנה על צוואה– ייצוג האינטרסים של היורשים, הנהנים בצוואה, מפני גורמים המבקשים לערער עליה.
 • התנגדות לצוואה– הבעת התנגדות וערעור על קיום צוואה שיש בה טעם לפגם, אינה מבטאת בהכרח את רצון המצווה ומקפחת את זכויות מי שרואים עצמם כיורשים חוקיים.
 • פסילת צוואה– ניהול הליך הוכחות שמטרתו להביא לפסילת צוואה שיש בה טעם לפגם, קיפוח ופגיעה ביורשים.
 • סכסוך ירושה– ניהול סכסוכי ירושה, בדיקת הליך כתיבת צוואה ונכונותה, בחינת עיזבון, התייחסות להנחיות ירושה שאינן חוקיות (דוגמת הורשת רכוש שאינו בבעלות היורש), גישור ותיווך בין בני משפחה המצויים בסכסוכי ירושה במטרה להביא לפתרון מוסכם והוגן.
 • ביטול ייפוי כוח מתמשך שניתן על ידי המצווה בנסיבות מסוימות ואינו משקף עוד את טובת מייפה הכוח.
 • אפוטרופוס- מינוי אפוטרופוס חוקי לשימור זכויות וטיפול בענייניו של אדם כאשר זה מאבד את היכולת הפיזית או הנפשית לעשות זאת בעצמו.
 • ביטול צו ירושה, ייצוג בבית משפט, ערעור- התנהלות וייצוג אל מול הרשויות בכל האמור לעיל.

משרדנו מביא ניסיון רב, צוות עורכי דין ראשונים בתחומם והיכרות מעמיקה עם לשון החוק, הפסיקה, המוסדות השונים והרשויות, המביאים את המקצועיות, הרגישות והמסירות הנדרשים בטיפול בנושאי צוואות וירושות, תוך חתירה לקידום האינטרסים של לקוחותינו, ושמירה על התנהלות שקופה וערכית בגבולות החוק.

למידע נוסף ויצירת קשר השאירו פרטים

מידע נוסף

Call Now Button דילוג לתוכן