גפני אבוקרט פאר איימצ'ט משרד עורכי דין ונוטריון לעייני חוזים, אזרחי, מסחרי ונדל"ן

עריכת צוואה

צוואה היא הצהרה שמצהיר אדם בעודו בחייו, בכתב או בעל פה, הנוגעת לכוונתו בכל הנוגע לחלוקת רכושו לאחר מותו. החוק מכיר בזכותו של אדם לקבוע מה ייעשה ברכוש שצבר בימי חייו, ומאפשר לכל אדם להותיר אחריו מסמך אשר יחייב את ההתנהלות והחלוקה על פי דרכו. חשוב לציין כי לא קיימת חובה בכתיבה ובהותרה של צוואה, כאשר במדינת ישראל קיים חוק ירושה, וללא קיום של צוואה המתייחסת לרצון הנפטר, חלוקת רכושו של אדם לאחר מותו תתבצע על פי הגדרת החוק.

מדוע חשוב לערוך צוואה?

כתיבת צוואה מזוהה עבור רבים כצורך של בעלי הון משמעותי ונכסים אשר עשויים ליצור מורכבות בעת החלוקה, או לחילופין למקרים בהם מערכות יחסים מורכבות במשפחה הולידו צורך בחלוקת רכוש שאינה תואמת את חוק הירושה. חשוב לציין כי עריכת צוואה מיועדת ומומלצת עבור כל אדם, לרבות בעלי נכסים אישיים בסיסיים, וגם כאשר רצון הנפטר הוא חלוקה התואמת בהיבט כזה או אחר את לשון חוק הירושות.

בין היתרונות הטמונים בכתיבת צוואה

עורך דין צוואות וירושות
 • הצהרת כוונות– כתיבת הצוואה תהווה הצהרה על כוונות המוריש לגבי רצונו ואופן חלוקת הרכוש בצורה ברורה וגלויה, ותמנע סכסוכים משפטיים, ספקולציות והשערות לאחר מותו.
 • התייחסות לשינויים– במקרים רבים רצונו של אדם עשוי להשתנות בהתאם לשינויים במצב המשפחתי שלו עצמו או של מן היורשים המיועדים. כתיבת צוואה בליווי מקצועי תסייע בהעלאת שינויים אפשריים ובחינת רצון המוריש תוך התייחסות למגוון מצבים וסיטואציות אפשריות.
 • הבעת מסר אישי– כתיבת צוואה מאפשרת הבעת מסר אישי, בין אם באמצעות חלוקת הרכוש עצמו ובין אם באמצעות שילוב של מסרים אישיים בכתב.
 • חלוקת פריטים בעלי ערך ריגשי– עריכת צוואה מאפשרת חלוקה של פריטים אישיים בעלי ערך ריגשי בין היורשים, באופן התואם את מערכת היחסים של המוריש עם כל אחד מן היורשים. בשונה מחוק הירושה שידע לקבוע כיצד תחולק דירת מגורים, צוואה תאפשר חלוקה של שעון שנהג המוריש לענוד, פריט אומנות שאהב, מחשב אישי המכיל תוכן, ולעתים פריטים ללא ערך כלכלי כלל, אך כאלה שעשויים ליצור מחלוקת ותסכול בקרב מי שיבקשו לשמר את זיכרון הנפטר באמצעות הפריטים הללו.
 • מתן מענה למורכבויות משפחתיות– במקרים רבים מה שנראה כמובן מאליו, עשוי להפוך לסיבוך משפטי מורכב, דוגמת בעלי משפחות בפרק שני בחייהם, להם ילדים מנישואים ראשונים ושניים, ילדים שהגיעו עם בן/בת הזוג בפרק ב’, זוגיות ללא נישואין, ניתוק קשרי משפחה מסוימים, מחויבות להורים מבוגרים ותלויים שאינם מוכרים כיורשים על פי חוק, פטירת יורש המצוין בצוואה ועוד.
  • אפשרות להתייחס לרכוש ולהון במעמד ייחודי או מורכב דוגמת מניות המגיעות למוריש מטעם מקום עבודה וטרם הועברו בפועל, קיום רכוש בשיתוף עם גורם נוסף דוגמת שופות בחברה/עסק.
 • אפשרות להצבת תנאים ומגבלות באמצעות צוואה– במקרים רבים הצוואה משמשת ככלי בידי המצווה לקידום שאיפות ורצונות הנוגעים בהתנהלות היורשים, או במימוש אחראי של כספי הירושה, דוגמת העברת קצבה קבועה מתוך הסכום הכולל לקטין, התניית העברת הסכום המלא ברכישת דירה/לימודים אקדמיים, העברה כנגד הסכם ממון ליורש המצוי בזוגיות ואפשרויות נוספות.
 • תכנון מס– במדינת ישראל קיימת חבות מס בגין ירושות, הן בגין ירושת כסף והן בגין ירושת נכסי נדל”ן ורכוש בעל ערך. חבות המס נקבעת בהתאם לתקרות הקבועות בחוק, וחלוקה נכונה ומחושבת של העיזבון בין היורשים עשוי לסייע להם להימנע מתשלום מס, תוך הקפדה על התנהלות כחוק.

4 דרכים נפוצות לעריכת צוואה

בתכנון של צוואה יש לתת את הדעת לא רק על אופן חלוקת ההון והרכוש, כי אם גם על הפוטנציאל הקיים שיקומו מי אשר יבקשו לערער על הצוואה, נכונותה ואמינותה. ככל שקיים סיכוי כזה והמוריש מעריך כי יהיה מי שלא יקבל בעין יפה את רצונו אשר הוא זכותו המלאה- מומלץ לו להחמיר ולהעמיק את אופן עריכת הצוואה ומתן תוקף מחייב לרצונו המוצהר. בין סוגי הצוואות המוכרות:

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד היא צוואה אשר כותב וחותם המוריש בכתב ידו, ובה הוא מפרט את אופן חלוקת הונו ורכושו כראות עיניו, תוך ציון תאריך עריכת הצוואה וחתימתו האישית. צוואה כזאת בהנחה ותימצא לאחר מותו, תהווה מסמך בעל תוקף מחייב ותהווה בסיס לרצון הנפטר. יחד עם זאת, צוואה כזאת עשויה להיות בעלת מידע חסר, כאשר המוריש לא תמיד מודע לכלל רכושו ולרוב יסתפק בחלוקה בקווים כללים (דוגמת הבית יועבר לידי מוריש 1, יתרת ההון האישי בבנק תחולק בצורה כזו או אחרת בין יורש 1 ליורש 2), ללא התייחסות לרכוש נוסף בעל ערך, לשינויים משפחתיים ואחרים אשר עשויים להתרחש בין מועד כתיבת הצוואה למועד הפטירה בפועל (לעתים מדובר בשנים ארוכות ובשינויים רבים). 

חיסרון נוסף של צוואה כזאת, הוא הקלות בה ניתן לערער על אמינותה, מצד כל גורם שהוא. ערעור של כל אדם, בן משפחה או אחר, הרואה עצמו כנפגע מאופן חלוקת ההון והרכוש, עשויה להביא לביטול רצון הנפטר במקרים רבים, או לחילופין להקפאת הנכסים ועיכוב מימוש הירושה, עד לסיום בירור בהליך משפטי שעשוי לארוך שנים ארוכות.

צוואה בנוכחות עדים

צוואה בנוכחות עדים היא צוואה כתובה או מודפסת, אשר נכתבה על ידי המוריש ובאה להביע את רצונו, כאשר במטרה לתת לה תוקף, תיחתם בנוכחות שני עדים, אשר אינם נהנים בצוואה. כותב הצוואה והמוריש אינו חייב לשתף את העדים בתוכן הצוואה, אולם עליו להצהיר בפניהם כי צוואה זו מבטאת את רצונו המוחלט והבלתי תלוי ולצרף תצהיר בו הם חתומים כי הצוואה נחתמה בפניהם, כאשר בעל הצוואה המוריש צלול בדעתו ומרצונו החופשי.

צוואה בנוכחות עדים זוכה לחיזוק מסוים על פני צוואה כתובה הנכתבת באופן פרטי, ויחד עם זאת מציגה את אותם חסרונות הנוגעים לאופן הניסוח והפירוט שללא הכוונה מקצועית עשויים להותיר שאלות פתוחות, וניתנת לערעור אף היא כאשר במידה ומי מן היורשים או מי שרואה עצמו כזכאי לנתח מן הירושה, יבחר להטיל ספק בתקינות התהליך, המעמד, אמינות העדים, יכולתם לקבוע את בהירות המחשבה של המוריש וסוגיות נוספות.

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות היא צוואה המוגשת אל גורם רשמי או נעשית באמצעותו, וזוכה לתוקף רשמי על פי חוק. צוואה בפני רשות ניתן לערוך אל מול: עורך דין נוטריון, שופט, אב בית דין רבני, רשם בית המשפט, או הרשם לענייני ירושות. המצווה יגיש בעצמו את כתב הירושה אל הגורם המוסמך, או לחילופין יעמוד בפניו ויצהיר בעל פה אודות רצונו. במידה ובחר לומר את דברו בעל פה, הגורם המוסמך יעלה את הדברים על הכתב, יקריא ויאשר מול המצווה, ויאשר בחתימתו כי צוואה זו נאמרה והובהרה מולו על ידי המצווה. המצווה- המוריש אינו נדרש לחתום על המסמך.

צוואה בפני רשות היא הצוואה החזקה ביותר שניתן לערוך, וקשה מאוד יהיה לערער על אמינותה ונכונותה. צוואה כזאת מומלצת במיוחד במקרים בהם קיימות מורכבויות משפחתיות ואחרות, ומומלץ לערוך אותה בליווי עורך דין, שגם יספק את הייעוץ האישי, הפניית תשומת הלב לסוגיות אפשריות, ניסוח ברור שאינו ניתן לפרשנות, וזאת לצד מתן התוקף המשפטי לצוואה.

למרות שעריכת צוואה בליווי משפטי ורישום נוטריון כרוכה בעלות, חשוב לציין כי מדובר בצוואה בעלת תוקף משפטי איתן, שעשויה לחסוך כסף רב, זמן ומורכבויות רגשיות הכרוכים בסכסוכי יורשים.

עריכת צוואה אל מול רשם הירושות תהיה כרוכה בתשלום אגרה בלבד, כאשר אין חובה להפקיד את הצוואה אל במאגרי רשם הצוואות- אולם מומלץ לעשות כן.

צוואה בעל פה

צוואה בעל פה היא פתרון כלאיים, המיועד לאדם שמצוי על ערש דווי, ולא הסדיר מבעוד מועד את ענייני ירושת רכושו והונו. ככל וקיימת מגבלה של זמן ו/או מגבלה רפואית ביישום הכרוך בצוואה כתובה מכל סוג, יוכל המצווה במיטת חוליו להביע את רצונו המוחלט בפני שני עדים, כאשר אלו יערכו מהר ככל הניתן את צוואתו לכדי זיכרון דברים כתוב וחתום על ידם, שיופקד אצל רשם הירושות. צוואה כזאת עשויה לתת מענה גם לאדם הניצב בפני סכנת חיים דוגמת חייל בקרב, אדם באירוע תאונה/טראומה הרואה את חייו חולפים מנגד.

 
ככל ואכן היה מדובר ברגעיו האחרונים של אדם, צוואה כזאת תזכה לתוקף חוקי ומשפטי, כאשר היה והמצווה בניגוד לתחושתו ו/או להערכה הרפואית ישרוד, צוואה זו תבוטל מקץ 30 ימים כאשר המצווה עודו בחייו. מטבע הדברים מדובר בצוואה נמהרת שאינה נעשית תוך חשיבה לעומק, עשויה להזניח סוגיות רבות ועל כן גם ניתנת לערעור בקלות יתרה.

עדים לצוואה

על מנת שצוואה בנוכחות עדים תקבל תוקף משפטי על העדים לעמוד בשני תנאים:

 • גיל העדים יעמוד על 18 שנים ויותר.
 • העדים אינם נהנים בצוואה במישרין או בעקיפין- העדים אינם מופיעים כיורשים בצוואה, וכן בני/בנות זוגם.

ככל שמעמד העדים רחוק מן הנהנים בצוואה, כך יקטן הסיכוי לערער על אמינות עדותם.

מה המועד הרצוי לערוך צוואה?

נהוג לחשוב כי עריכת צוואה נוגעת לגיל הזהב ונועדה להקדים תרופה למוות טבעי לעת זקנה, אלא שבפועל צוואה עשויה להיות חשובה כבר בשלב בחיים בו מתחיל אדם לצבור נכסים, מה שלרוב מגיע בד בבד עם הקמת משפחה.

ככלל, כל אדם בוגר, בעל דירת מגורים, בין אם באמצעות משכנתא ובין אם לאו, המתחיל לצבור רכוש והון אישי, מומלץ לו להסדיר את ענייניו באמצעות כתיבת צוואה. חשוב לציין כי כתנאי למשכנתא מתחייב כל לווה, יחיד או זוג, לרכישת פוליסה ביטוח חיים בשווי המשכנתא, שתעמוד לרשות הבנק במקרה של מוות. משמעות הדבר היא שגם דירה שעל הנייר מצויה במרביתה במימון הבנק, במקרה של מות הלווה (או אחד מן הלווים) תעמוד כחלק מן העיזבון ללא חבות משכנתא.

עריכת צוואה תסייע בהתנהלות גם כאשר מדובר באדם המוריש את עיזבונו לרעייתו וילדיו, שכן במקרה כזה יוכל להסדיר את אופן החלוקה ושחרור הכסף להבטחת תנאי המחיה והרווחה של משפחתו, בעוד שהתנהלות על פי חוק הירושות עשויה להתנות את כספי הירושה המגיעים לילדים בהגעה לגיל 18, ולאלץ את הצד שנותר להתמודד עם קשיי פרנסה עכשוויים.

מצבים נוספים בהם עריכת צוואה עשויה לסייע

 • זוגות חד מיניים שהחוק אינו מכיר במעמדם ובנישואיהם.
 • זוגות פרודים/בהליך גירושין בהם מי מן הצדדים מעוניין להבטיח שהצד השני לא יירש את עיזבונו בשל סטטוס רשום בלבד.
 • הורים לילד בעל מגבלה/חסר ישע שמבקשים להבטיח את הטיפול בו לאחר מותם, כמו גם למנוע ניצול שלו וגזל של חלקו בעיזבון על ידי בני משפחה או גורמים חיצוניים.
 • ידועים בציבור– זוגות במעמד ידועים בציבור שאמנם מוכר בחוק, אולם טומן בחובו פתח לסייגים וספקות בנוגע לרמת השיתוף הכלכלי.
 • בעלי הון שמקורו בפעילות עסקית, המעוניינים לשמר את השליטה בעסקית במסגרת משפחתית, ולהגביל מעורבות של בני/בנות זוג של יורשים חוקיים.

מי רשאי לערוך צוואה?

כפי שניתן ללמוד מסוגי הצוואות השונות, כל אדם יכול לכתוב את רצונו וליצור צוואה בעלת משנה תוקף. יחד עם זאת, הן בשל הצורך בהתייחסות למגוון סוגיות שלרוב המצווה לא ידע לתת את הדעת עליהן, והן בשל קלות הערעור על צוואה כאשר זו לא נכתבה ונחתמה בתהליך רשמי ובליווי מקצועי, הדרך הנכונה ביותר לערוך צוואה היא אל מול עורך דין מקצועי בניהול צוואות וירושות.

מתי צוואה נכנסת לתוקף?

צוואה יכולה לזכות לתוקף חוקי רק עם מותו של המצווה, ואינה תקפה בשום מקרה אחר, לרבות מצבים רפואיים בהם המצווה אינו בתפקוד כלל, פיזי או מנטלי, וככל שמצב זה יימשך.

על מנת לתת תוקף לצוואה, לאחר מותו של המצווה, על כל הנהנים בצוואה להגיש בקשה לרשם הירושות לקיום צו ירושה, לצד צירוף הצוואה המקורית, או במידה וזו הופקדה מראש בידי רשם הירושות.

האם יש תוקף לצוואה לאחר מות הנפטר?

כחלק מן הבקשה לקיום צו ירושה יידרשו היורשים לפרסם את אופן חלוקת העיזבון בפרהסיה, בכלי תקשורת מקומי וארצי. ככל שלא תוגש התנגדות מטעם כל גורם נוסף, ניתן יהיה לממש את רצון המצווה. האפשרות להתנגד מוגבלת בזמן, ובמידה וכל מי שיראה את עצמו זכאי לנפח מן העיזבון לא יעשה כן במסגרת הזמן הסדורה, לא יוכל לערער, להלין או לתבוע דבר לאחר מכן.

מי זכאי ומי פסול לרשת צוואה?

בשונה מחוק הירושות הנותן מקום לבני משפחה בלבד, כתיבת צוואה מאפשרת להותיר את העיזבון, חלקו ככולו, לכל אדם, גוף, תאגיד, עמותה ובכל מסגרת יחסים קיימת או שאינה קיימת עם המוריש. ניתן להעמיד כיורשים:

 • כל אדם, או ילדיו, לרבות כאלה שטרם נולדו, ובלבד שייוולדו בטווח זמן בן 300 ימים לכל היותר ממועד פטירת המצווה. לא ניתן למנוע מאדם את חלקו בירושה בשל היותו בעל עבר פלילי, אסיר, מבוקש, או כל מעמד משפטי אחר.
 • מדינת הלאום או מדינה זרה.
 • תאגיד, חברה, עסק פרטי או עמותה

סייג ליורשים

אדם אשר הורשע במעורבות במותו, או בניסיון להביא למותו של המוריש, לא יוכל לזכות בחלקו בצוואה, לרבות במקרים בהם הצוואה נכתבה לאחר ניסיון זה ואף לא במקרה בו המצווה מביע את רצונו חרף האירוע באופן ישיר. אדם אשר הורשע במעורבות בניסיון לזיוף צוואה, העלמת צוואה כשרה או כל פעולת מרמה הנוגעת לצוואה- לא יוכל לקבל את חלקו בה, גם במידה והחלק האמור צווה לזכותו באופן חוקי.

 

עריכת הצוואה, נוסח, מבנה והמלצות לכתיבה

עריכת צוואה באופן עצמאי וללא סיוע מקצועי מצריכה פירוט נרחב ושפה בהירה, שיסייעו להעניק למסמך משנה תוקף בעת הצורך. מומלץ לכתוב את הצוואה במבנה אחיד ומסודר, שיכלול מידע רב ומפורט ככל הניתן.


מבנה הצוואה:

 • פתיח הכולל פרטים אישיים מלאים, שם מלא, מקום מגורים, גיל עדכני, פרטי זהות, מיקום ומעמד כתיבת הצוואה.
 • סיבת כתיבת הצוואה– תיאור הרצון להסדיר את חלוקת העיזבון בין בני משפחה או אחרים בצורה ברורה וללא הותרת מקום לספק.
 • נושאי הצוואה– פירוט ההון האישי הכולל נכסי נדל”ן, רכבים, הון מפורט- תכניות חיסכון, עובר ושב, פיקדונות, קרנות ומניות.
 • אופן החלוקה– אופן החלוקה בצורה בהירה ומובנת, תיאור שמות ופרטי היורשים והקשר למצווה. במידה וקיימות התניות לירושה כולה כחלקה, יש לציין לצד כל יורש וחלקו בירושה את ההתניה האמורה.
 • סייגים ושינויים– הגדרת פתרונות למצבים ולשינויים שהתרחשו, במידה והתרחשו, בין מועד כתיבת הצוואה למות המצווה, דוגמת: במידה ויורש זה אינו בין החיים יועבר חלקו אל היורשים המיועדים, על פי שיקול דעת ורצון המצווה. ללא ציון זה החלק האמור יועבר ליורשי היורש החוקיים.
 • מנהל עיזבון– מנהל עיזבון הוא מינוי למקרים בהם מדובר ביורשים קטינים, חסרי ישע או לסיבה אחרת לשיקול דעת המצווה. מנהל העיזבון ניתן למינוי במסגרת כתב ירושה ובכפוף להסכמתו, זכאי לתשלום בגין שירותו ומיועד להבטיח ניהול אחראי של העיזבון לטובת היורשים עד להעברת העיזבון המלא לרשותם.

 

דגשים לעריכת צוואה

בסופו של דבר צוואה מיועדת לפשט את רצון המצווה ולא להוליד מורכבויות וסכסוכים.

כך תכתבו צוואה ותימנעו סכסוכים:

 1. את הצוואה יש לכתוב בשיקול דעת ולאחר חשיבה ובחינת פני הדברים, ולא במצב של סערת רגשות, בלהט סכסוך אישי או משפחתי או בעתות משבר.
 2. הצוואה תשקף על ידי חלוקת החומר את הקשר האישי והריגשי עם הנהנים. במידה והחלוקה צפויה להפתיע מי מין הנהנים או המצפים, מומלץ להסביר את קבלת ההחלטה, מה שיעיד על שיקול דעת ורצון אמת: לבן שעמד לצידי וטיפל בי, לכלה שראיתי בה בת וראתה בי אב, למטפלת המסורה שהקדישה שנים ארוכות וליוותה אותי באהבה, לבת הזוג שבנינו יחד בית אוהב, לנכד שאני מבקש לתמוך בלימודיו ובהצלחתו וכן הלאה.
 3. כאשר צוואה הינה מסוג צוואה בכתב יד מומלץ לעדכן את תאריך עריכתה מעת לעת בכדי להציג עדכנות ורלוונטיות.
 4. בכל הסתייעות על ידי גורם חיצוני, מוסמך או אחר, חשוב שאותו גורם לא יהיה מן הנהנים בצוואה, מה שיבטל את תוקפה.
 5. צירוף מסמך, הצהרה או כל מה שיוכל להעיד על כשירות רפואית במעמד כתיבת הצוואה ו/או החתימה עליה.
 6. התייחסות ליורשים קטינים, יורשים בעלי לקות רפואית או נפשית תוך התייחסות מודעת למצבם והתניית אופן העברת העיזבון המיועד להם.
 7. הפקדת כתב הצוואה במשרד רשם הירושות יגביר ויחזק את תוקפה.
 8. לא ניתן לקבוע בצוואה הנחיות המנוגדות לחוק, התניות לא סבירות, התנהלות נקמנית, התייחסות להון או רכוש שאינו בבעלות המצווה.
 9. מומלץ לקבוע באופן ברור חלוקת נכסים אישיים במטרה להימנע מן הצורך במכירתם לצורך חלוקה בין היורשים.
 10. ניתן לקבוע צוואה הדדית בעבור בני זוג- תוך הגדרת בן/בת הזוג כיורש יחיד במעמד פטירה של אחד מן השניים, ופירוט אופן החלוקה המלא לאחר פטירת שני בני הזוג.

 

האם אפשר לבטל צוואה?

צוואה היא מסמך בר שינוי, הניתן לעדכון, ביטול, חידוש ולמעשה כל שינוי שיבחר המצווה לעשות בעודו בחייו, לרבות שינויים קיצוניים, הוצאת יורשים, הוספה והכנסת חדשים או כל שינוי שיעלה על דעתו.

האם ניתן להתנגד לקיום צוואה?

לאחר מות המצווה קיים חלון הזדמנויות צר המאפשר התנגדות לקיום הצוואה בידי מי שרואה עצמו נפגע מתוכנה, בהליך משפטי מוסדר ותוך החובה בשכנוע בית המשפט שהצוואה האמורה אינה משקפת את רצון המנוח.

משרד עורכי דין ונוטריון – גפני, אבוקרט, פאר & איימצ’ט מספק שירותי כתיבת צוואה, עריכת צוואה, רישום צוואה בפני רשות ובמעמד נוטריון, טיפול, ייעוץ וייצוג בסוגיות הנוגעות לצוואות ולירושות, במקצועיות ושליטה נרחבת בלשון החוק והפסיקה, וברגישות הנדרשת תוך חתירה לקיום רצון הנפטר, ככל שזה מוטל בספק.

למידע נוסף ויצירת קשר השאירו פרטים

Call Now Button דילוג לתוכן