גפני אבוקרט פאר איימצ'ט משרד עורכי דין ונוטריון לעייני חוזים, אזרחי, מסחרי ונדל"ן

עורך דין לעינייני סכסוכי ירושה

אובדן של הורה, בן זוג או קרוב אחר, כרוך מטבע הדברים בצער גדול, אולם גם עשוי להוליד קשת רגשות רחבה וליצור סכסוכים מרים בקרב הקרובים הנותרים, כתוצאה מקרבות סכסוכי ירושה, הנובעים במקרים רבים ממטעני עבר, אמוציות ותחושת קיפוח של מי מן הנהנים, או מי מן הרואים עצמם כבעלי זכויות בעזבונו של הנפטר. סכסוכים, אי הסכמות וניהול חלוקת עזבון, בין אם כנגד צוואה כתובה ובין אם באמצעות לשון החוק, מומלץ לנהל בליווי מקצועי של עורך דין סכסוכי ירושה מיומן ומנוסה, שינתק את ההקשרים הרגשיים ויסייע לשארים ולמוטבים בניהול הסיטואציה ופתרונה.

ניהול עיזבון וחלוקת ירושה במקרה שהנפטר לא הותיר צוואה

חוק הירושה בישראל, חוקק בשנת 1965, וקובע את זכותו של כל אדם, בכל גיל ומצב רפואי (ובתנאי שמצבו מאפשר החלטה מדעת), להחליט על חלוקת עיזבונו לאחר מותו, באמצעות הותרת צוואה מחייבת.
במידה ונפטר לא הותיר צוואה כזאת ולא הביע את רצונו המפורש, קובע החוק חלוקה לפי דין, תוך התייחסות לסדר היורשים, לאופן החלוקה בהתאם למצבו המשפחתי של הנפטר ולשאריו (הותרת בן/בת זוג, ילדים, אחים, הורים). רבים מאמינים כי חלוקה שווה בין ילדים, ו/או בן/בת הזוג, מתבצעת על פי חוק, ועל כן ללא כוונת חלוקה אחרת, בוחרים שלא להותיר צוואה כתובה. 

עורך דין סכסוכי ירושה לפני גישור

החלטה זו אינה מביאה בחשבון סכסוכי ירושה שעשויים להיווצר בקרב יורשים אפשריים, אשר עשויים להציג עמדה הגורסת כי לשון החוק אינה תואמת את המצב המשפחתי האישי של הנפטר, ו/או אינה משקפת את רצונו, ועשויה להוליד סכסוכי ירושה ותביעות ממושכות שירחיקו כל נהנה מן הירושה לשנים ארוכות ועד לבירור משפטי.

הותרת צוואה כתובה

אדם אשר מותיר אחריו צוואה כתובה, מצמצם באופן ניכר את הסיכויים להותיר אחריו סכסוכי ירושה מרים, ולמעשה מבטא את רצונו בכל הנוגע לחלוקת עזבונו, בצורה בהירה וגלויה. ככל שצוואה זו תתבצע באמצעים המעניקים לה תוקף חוקי וחוזק משפטי, כך יהיה קשה יותר לערער על תוקפה ואמינותה. הדרך הנכונה והבטוחה ביותר לכתיבה ולעריכת צוואה היא באמצעות עורך דין מנוסה לצוואות וירושות, התייחסות רחבה לכלל הסוגיות האפשריות ולכלל נכסיו והונו של עורך הצוואה, חתימה על הצוואה בפני גורם מורשה והפקדה ברשויות במשרדי הרשם לענייני ירושות.


יחד עם זאת, גם במקרה של צוואה כתובה ותקפה, עומדת לכל אדם הרואה עצמו נפגע מתוכנה ומאופן חלוקת העיזבון, זכות הערעור והזכות להפוך את ההליך מהליך חלוקה בירוקרטי, להליך של סכסוך משפטי. במקרים של צוואה כתובה ייתכנו ערעורים הנוגעים למועד עריכת הצוואה על ידי הנפטר לעומת שינויים בחייו בין מועד זה למועד פטירתו, שלא הובאו בחשבון בהבעת הרצון המקורי, טענות להטיה ולהשפעה על רצון הנפטר, בעיקר כאשר הצוואה מעניקה זכויות בעיזבון לאדם שאינו בן משפחה, או אף טענות על אי חוקיות הצוואה בשל הכללת דרישות ותביעות הפוגעות בזכויות הפרט של מי מן היורשים, או הטלת ספק במצבו הקוגניטיבי ובשיקול דעתו של הנפטר במועד כתיבת הצוואה.

סיבות ודוגמאות לסכסוכי ירושה

עורך דין סכסוכי ירושה נתקל מדי יום במקרים מורכבים, אשר מובילים לסכסוכי ירושה מרים, התנהלות משפטית ארוכה ויקרה ופגיעה בקשרים משפחתיים ובכבוד הנפטר. בין המקרים שהובילו לסכסוכי ירושה מורכבים:

  • זוג אשר מצוי בהליך של פרידה וגירושין, אולם בשל התהליך שלא הושלם והרישום החוקי, זכויות ירושת העיזבון עומדים לטובת בן/בת הזוג הנותרים. סכסוך זה עשוי לעמוד לדין ביוזמת ילדי הנפטר, בין אם בן/בת הזוג הנותרים הוא ההורה הנוסף, ובין אם מדובר בזוגיות שניה של הנפטר, ובן/בת הזוג שנותרו אינם ההורה של הילדים. במקרים רבים הערעור יכול להגיע מהורי הנפטר או אחיו, לטובתם שלהם כזכאים בעיזבון או מתוך אחריות לילדיו.
  • אדם המצוי בזוגיות ממושכת ומשמעותית, שאינה מכורח נישואין כחוק, וללא הסדרת מעמד ידועים בציבור, מותירה את בן/בת הזוג נטולי זכויות בעיזבון הנפטר, ולעתים גם תוך פגיעה באורך החיים של בני הזוג הללו, דוגמת דרישה לעזיבת דירת מגורים בה התגוררו יחד.
  • סכסוך מתמשך ו/או נתק בין הורה לילד חוקי- לא אחת, בשל סכסוך משפחתי מתמשך, מתקיים נתק ארוך שנים בין הורה למי מילדיו, בין אם באחריות ההורה ובין אם באחריות הבן/הבת. הופעתו של אח מנוכר לאחר שנים של סכסוך, ו/או ניתוק מן ההורה הנפטר, עשויה לגרום לילדים הנוספים או לבני משפחה זכאים אחרים, לתבוע את סילוקו מן הירושה המגיעה לו כחוק, שכן זו אינה מתייחסת למורכבות המקרה, או לרצון הנפטר כפי שמעריכים שאריו הנוספים, ולאחר שזו לא נכתבה ותועדה על ידו.
  • עובד או מטפל שסייע לנפטר במסגרת עבודתו וזכה לזכויות מלאות או חלקיות בעיזבון, על חשבון מוטבים חוקיים, וללא ידיעתם בטרם פטירת המוריש. כאמור, זכות הנפטר עומדת לו לקיום רצונו ולחלוקת הונו ונכסיו כרצונו, אולם מקרים מסוג זה עשויים לייצר סכסוכי ירושה קשים ואף טענות להונאה.
  • קיום צוואה הכוללת דרישות פוגעניות ו/או לא סבירות כתנאי למימוש הזכויות בעיזבון, דוגמת: דרישת הורה מילדו להתחתן עם בן/בת זוג לבחירתו, דרישה לגירושין, התנית הזכויות על נכס נדל”ן בקביעת הנפטר מי זכאי להתגורר בנכס, או מניעת התגוררות בנכס (דוגמת: היורש יוכל להתגורר בנכס לבדו, ללא בן/בת זוגו).

כיצד ניתן להתמודד ולפתור סכסוכים בין יורשים

סכסוכי ירושה נולדים לאחר אובדן אישי, וטומנים בחובם מטענים רגשיים וניתוח של מערכות יחסים מורכבות, הן של הגורמים הנותרים אל מול הנפטר, והן בין בני משפחה אחרים. המורכבות הרגשית הופכת את ניהול הסוגיות והסכסוך לקשה ומורכב ולעתים בלתי אפשרי. בין אם הנפטר הותיר אחריו צוואה ובין אם לאו, אי הסכמות, ספק ושאלות הנוגעים לחלוקת העיזבון, מומלץ לפנות לגישור באמצעות עורך דין סכסוכי ירושה מנוסה ומוסמך, שינתק את האמוציות הרבות של בעלי העניין השונים, ויסייע בניהול הסוגיות ובחינתן בעיניים אובייקטיביות ובכלים מקצועיים.

בהיעדר אפשרות להגיע להסכמה בגישור, השלב הבא יהיה ישוב המחלוקת בפני שופט בבית המשפט. זהו מצב שניתן לומר מוגדר כמוצא אחרון שכן הגעה לבית משפט לצורך יישוב המחלוקת עשויה להיות הליך יקר מאוד ובדרך כלל הצד המפסיד הוא זה שמשלם את הוצאות המשפט של הצד שניצח.

 

מדוע מומלץ להיוועץ בעורך דין סכסוכי ירושה

עורך דין סכסוכי ירושה הוא עורך דין המתמחה בענף דיני המשפחה, ומכיר את החקיקה, הפסיקה ומגוון הסוגיות האפשריות המצויות תחת חוקי הירושה. עורך דין סכסוכי ירושה יסייע במיפוי העובדות מבין טענות הצדדים, בחינת תוקף וחוקיות של צוואה במידה וקיימת, בחינת הטענות והדרישות של הגורמים אל מול לשון החוק והפסיקה, הערכת סיכויים של מי מן הצדדים בהתנהלות משפטית, וחתירה להימנעות מהליך כזה באמצעות גישור, סיוע בבירור רצון הנפטר ומימוש הצוואה עלפי רצון זה ועל פי חוק.

משרד עורכי הדין גפני, אבוקרט, פאר & איימצ’ט מעמיד לרשות לקוחותיו מחלקה ייעודית ומקצועית לטיפול בירושות, צוואות ומתנות במשפחה, מיומנות וניסיון רב בכתיבת צוואות ובניהול סכסוכי ירושה, תוך חתירה לפתרונות ולהסכמות, בהתאם ללשון החוק, מיצוי זכויות הלקוח, בהוגנות ובאחריות ותחת לשון החוק.

למידע נוסף ויצירת קשר השאירו פרטים

Call Now Button דילוג לתוכן